FES-TE’N SOCI/A//BECOME A MEMBER//HAZTE SOCIO/A

moda-sostenible-socisVolem que la indústria de la moda esdevingui més responsable tant a nivell social com ambiental. Volem donar força a dissenyadors de moda sostenible i iniciatives que fomentin una altra manera de fer i consumir moda. Volem que la societat descobreixi que es pot vestir a la moda sense explotar les persones ni malmetre el planeta.

Si tu també creus que una indústria de la moda més responsable a nivell social i ambiental és possible:

Fes-te soci ara i comença la revolució de la moda!

Drets dels socis i sòcies:

• Assistir a les reunions de l’associació i gaudir de veu i vot.
• Rebre les actes de totes les reunions.
• Participar a les activitats que duem a terme i gaudir de descomptes o accés gratuït en aquelles que organitzem i siguin de pagament.
• Crear xarxa amb els més de 100 socis i sòcies de l’entitat. Segur que entre ells hi ha algú que et podrà ajudar a fer créixer el teu negoci o projecte!
• Formar part de les comissions de l’Associació que més t’interessin. A través d’elles podràs proposar accions i trobar complicitats per dur-les a terme.
• Augmentar la teva visibilitat en el món de la moda sostenible.

Escriu un correu a: socis@modasosteniblebcn.org

 

********

Queremos que la industria de la moda sea más responsable tanto a nivel social como ambiental. Queremos dar fuerza a diseñadores de moda sostenible e iniciativas que fomenten otra manera de hacer y consumir moda. Queremos que la sociedad descubra que se puede vestir a la moda sin explotar las personas ni dañar el planeta.

Si tú también crees que una industria de la moda más responsable a nivel social y ambiental es posible:

¡Hazte socio ahora y empieza la revolución de la moda!

Derechos de los socios y socias:

• Asistir a las reuniones de la asociación y disfrutar de voz y voto.
• Recibir las actas de todas las reuniones.
• Participar en las actividades que llevamos a cabo y disfrutar de descuentos o acceso gratuito en aquellas que organizamos y sean de pago.
• Crear red con los más de 100 socios y socias de la entidad. Seguro que entre ellos hay alguien que te podrá ayudar a hacer crecer tu negocio o proyecto!
• Formar parte de las comisiones de la Asociación que más te interesen. A través de ellas podrás proponer acciones y encontrar complicidades para llevarlas a cabo.

• Aumentar tu visibilidad en el mundo de la moda sostenible.

Envía un correo a: socis@modasosteniblebcn.org

********

We want the fashion industry to become a more responsible one, both socially and environmentally. We want to empower sustainable fashion designers and projects that show a new way of doing and consuming fashion. We want society to discover that you can be stylish without exploiting people and hurting the planet.

If you also believe in a more socially and environmentally responsible fashion industry:

Become a member now and start the fashion revolution!

Members’ rights:
• Attend the association’s meetings and have a vote.
• Get the meetings minutes.
• Participate in the activities we collaborate in and get discounts and free access in the ones we organise.
• Be part of a network of over 100 members. We are sure that among them you will find someone who will help you grow your project or business!
• Be part of the association’s committees that interest you the most. Through them you will be able to propose actions and find complicity to carry them on.
• Increase your visibility in the sustainable fashion world.

Send an email to: socis@modasosteniblebcn.org